Грантові програми

Країна: Україна;

Дедлайн: 12.05.2020

Веб-сайт: irf.ua

 

Виявлення, широке висвітлення зловживань та фактів корупції щодо довкілля та використання природних ресурсів, звернення у разі потреби до відповідних органів публічної влади щодо таких фактів, а також розробка онлайн інструментів, спрямованих на зменшення можливостей для зловживань у зазначеній сфері.

Оголошення результатів конкурсу:

20.06.2020

Кінцевий термін подання пропозицій:

12.05.2020

Дата завершення конкурсу:

12.05.2020

ПРОГРАМА:

Демократична практика

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ" (МФВ)

Програма "Демократична практика"

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

"ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ ЩОДО ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"

Наразі все гостріше на порядок денний виходять питання зміни клімату. Позитивним фактором є зміна свідомості суспільства, активна робота ініціатив, спрямованих на захист довкілля у різних сферах: боротьба із вирубкою лісів, забрудненням повітря, водних ресурсів, адвокація правильного поводження з відходами тощо. Це є важливим внеском у збереження природи та протидії згаданим змінам клімату. Проте негативним чинником залишається корупція, яка завдає невиправної шкоди довкіллю та природнім ресурсам, хоча на перший погляд, такий зв’язок не завжди є очевидним. Непоодинокими є випадки, коли через корумпованих посадовців стаються значні обсяги викидів шкідливих речовин у повітря чи водойми, проводиться незаконний видобуток корисних копалин, забудовуються природоохоронні зони чи злочинно вирубуються ліси, але мешканці не завжди можуть пов‘язати ці факти з корупцією у конкретних органах влади. З метою виявлення найбільш актуальних проблем, корупційних ризиків і факторів, а також конкретних випадків корупційних правопорушень відносно довкілля оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – виявлення, широке висвітлення зловживань та фактів корупції щодо довкілля та використання природних ресурсів, звернення у разі потреби до відповідних органів публічної влади щодо таких фактів, а також розробка онлайн інструментів, спрямованих на зменшення можливостей для зловживань у зазначеній сфері.

Учасники конкурсу: до участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають досвід практичної роботи у сфері захисту довкілля та досвід впровадження проєктів з антикорупційною тематикою. Вітатиметься партнерство з Ініціативою з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні.

Пріоритети конкурсу:

 1. Діяльність може проводитися у сферах, що стосуються протидії (перелік не є вичерпним):
 2. Забрудненню повітря;
 3. Забрудненню та нераціональному використанню водних ресурсів;
 4. Вирубці чи нераціональному використанню лісових ресурсів;
 5. Несанкціонованому видобутку корисних копалин та використанню надр;
 6. Недотриманню законодавства щодо природоохоронних зон;
 7. Неналежній утилізації сміття.

Напрями діяльності можуть включати наступні (але не обмежуються ними):

 • Виявлення конкретних випадків (кейсів) порушень з боку:
  1. юридичних осіб / ФОП, що можуть бути зумовлені корупційними чинниками, а також виявлення та оприлюднення відповідних схем;
  2. органів влади (що можуть полягати, наприклад, у нездійсненні контролю, передбаченого нормативно-правовими актами, що спричинено корупційними факторами, тощо);
 • Наявність прогалин чи низька ефективність у сфері дії дозвільних документів та чинної нормативно-правової бази у сфері екології:
 • моніторинг та контроль за належним виконанням умов ведення діяльності та зобов’язань підприємств, викладених у дозвільних документах, виявлення порушень у цій сфері;
 • виявлення зловживань у сфері видачі дозвільних документів та їх подовження;
 • розробка інструментів, спрямованих на мінімізацію можливостей для зловживань у сфері видачі документів дозвільного характеру, їх подовження, виконання тощо;
 • розробка пропозицій щодо вдосконалення норм чинної нормативно-правової бази в екологічній сфері, що спрятимуть зменшенню корупційних факторів та можливостей для зловживань;
 • Розробка онлайн інструментів, що сприятимуть більш широкому доступу громадськості до екологічної інформації.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • матимуть регіональний або місцевий масштаб;
 • будуть стосуватися безпосереднього впливу на життя громадян, місцевих мешканців, громад тощо;
 • пропонують використання інноваційних підходів та цифрових інструментів;
 • прослідковуватимуть кореляцію корупційних проявів щодо довкілля та факторів зміни клімату.

Переможцям конкурсу у випадку необхідності захисту прав та інтересів може бути надана юридична підтримка. Переможці конкурсу також будуть запрошені до спільних зустрічей, що мають на меті обмін досвідом та отримання додаткових знань. Організації заохочуються під час виконання проєкту використовувати інноваційні підходи, цифрові та онлайн інструменти. У разі використання, пропонується в проєктній заявці описати використання таких інструментів.

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проєктом його меті;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проєктної пропозиції;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проєкту;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;
 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – 15 липня 2020 р.

Аплікант самостійно визначає тематику проєкту. При цьому в тексті проєктної пропозиції він має обґрунтувати актуальність і важливість проєкту у визначеній (-их) сфері (-ах).

Як окремі додатки проєктна пропозиція має містити:

 • посилання на проєкти, які учасник конкурсу виконував в минулому, чи основні виконавці проєкту, та які розміщено в публічному доступі;
 • резюме основних виконавців проєкту;
 • листи від партнерських організацій, ЗМІ тощо, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проєкт планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями);
 • За наявності, перелік донорів, що підтримували проєкти організації у минулому, із контактами відповідного менеджера.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Максимальний розмір гранту – 450 000 гривень (оптимальний бюджет проєкту – до 400 000 гривень).

Останній термін подання проєктних пропозицій – 12 травня 2020 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 20 червня 2020 року.

Країна: Європа;

Дедлайн: 14.05.2020

Веб-сайт: ec.europa.eu

 

Scope:

Within the specific objective to foster policy development, innovation, creativity, audience development and new business and management models through support for transnational policy cooperation, the cross-sectoral strand of the Creative Europe Programme, shall provide support to testing of new and cross-sectoral business approaches to funding, distributing and monetising creation.

In its proposal for Creative Europe post-2020 the Commission proposed establishing a Creative Innovation Lab for cross-sectoral collaboration and innovation. In this light, and drawing on the results of a recent workshop with stakeholders, pilot projects will be supported in 2020 which explore the potential for cross-sectoral collaboration in view of the Creative Innovation Lab, by supporting activities at the cross roads between different cultural and creative sectors, including audiovisual), including through the use of innovative technologies.

This action is related to Article 15.1(d) of the Creative Europe legal basis.

1. Eligible countries: See section 5 of the Call's Guidelines and list of countries participating in the Creative Europe programme at the following address

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

2. Eligibility and admissibility conditions:

Admissibility: see section 4 of the Call's Guidelines.

Eligibility: see section 5 of the Call's Guidelines.

3. Evaluation criteria and process: see details under section 6 and 8 of the Call's Guidelines.

4. Indicative timetable for evaluation and grant agreements: for evaluation and grant agreements (for full details see section 3 of the Call's Guidelines):

Publication of the call: December 2019

Deadline for submitting applications: May,14th 2020 17:00 (Brussels Time)

Evaluation period: June-September 2020

Information to applicants: October 2020

Signature of grant agreement: November 2020

5. Guidelines, application and evaluation forms, model agreements

GUIDELINES of the CALL for Proposals: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf

GUIDE FOR APPLICANTS ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf

VISUAL APPLICATION PACKAGE: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/tpl/pt/pt-eacea-28-2019_en.pdf

MODEL GRANT AGREEMENT: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/eplus/mga/eplus_mga_en.pdf

 

Support will be given to projects:

a) featuring new forms of creation at the cross roads between different cultural and creative sectors, including the audiovisual sector, and through the use of innovative technologies, including virtual reality,

or

b) fostering innovative cross sectoral approaches and tools to facilitate access, distribution, promotion and/or monetisation of culture and creativity, including cultural heritage.

The focus should be on the following aspects:

- problem solving approach and addressing challenges for the cultural and creative sectors;

- audiences and the user experience are of paramount importance in scoping the problem;

- technology is an enabler in addressing key problems, rather than an objective on its own;

- support innovation as regards the creation, distribution and promotion of creative content,

- addressing cross-sectoral collaboration as well as the use of enabling technologies is also an objective

The proposal must be submitted by a consortium composed of at least 3 legal entities coming from 3 different countries participating in the Creative Europe Programme and presenting a diverse range of expertise across several cultural and creative sectors, including audiovisual.

The results of the undertaken actions should be shared with stakeholders and policy makers through the organisation of a public workshop and assessment of the impact of the action.

Країна: Variety of countries;

Дедлайн: 15.05.2020

Веб-сайт: worldwidestudies.org

 

Програма пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в отриманні магістерського ступеню у найкращих університетах світу в галузях, які Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними для подальшого розвитку України, а саме: аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, публічне право, державне управління, альтернативна енергетика, інженерія та технології.

Ми вважаємо своєю метою cформувати групу професіоналів, здатних стати фактором позитивних змін у пріоритетних сферах життя країни. Ми віримо, що саме молодь стане рушійною силою якісних перетворень у державі та забезпечить їй сталий розвиток. Ми прагнемо розширювати міжнародний діалог, що сприяє глобальному обміну знаннями, практиками та передовим досвідом, що трансформується в реальні результати для України і для світу.

Фонд Віктора Пінчука — це незалежна приватна міжнародна благодійна організація, що базується в Україні. Він був створений у 2006 році бізнесменом і громадським діячем Віктором Пінчуком. Мета Фонду — надати можливість новим поколінням змінити країну та світ. Для її реалізації вже впродовж десятиріччя розробляються проекти та будується партнерство як в самій Україні, так і поза її межами.

Випускники програми

Після завершення навчання випускники повертаються до України, щоб застосувати набуті знання та досвід для реформування країни

50%

імплементують нові стандарти в бізнесі

20%

працюють в державних органах та міжнародних організаціях

25%

залучені у третьому секторі або працюють у сфері освіти та науки

5%

удосконалюють чинне законодавство України у ролі Народних депутатів

 

Країна: США;

Дедлайн: 16.05.2020

Веб-сайт: fulbright.org.ua

 

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

* Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі напрямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.
** Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму у США з тієї спеціальності, з якої вже отримали диплом в Україні або іншій країні, або з суміжної до зазначеної в дипломі спеціальності.
*** Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму зі спеціальності, відмінної від зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий досвід роботи за цією спеціальністю (не менше 1-2-х років) або володіють базовими знаннями та навичками з цієї спеціальності, одержаними завдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних та інших освітніх програм.

 • Американські студії
 • Антропологія
 • Археологія
 • Архітектура / містопланування
 • Астрономія
 • Бібліотекарство
 • Біологія
 • Ґендерні студії
 • Генетика
 • Географія
 • Геологія
 • Громадське управління
 • Державна політика
 • Екологія/охорона довкілля
 • Економіка (теоретичні напрямки)
 • Журналістика/ засоби масової комунікації
 • Інженерні науки
 • Інформаційні науки
 • Історія
 • Історія, критика або менеджмент у галузі культури та театру
 • Комп'ютерні науки
 • Лінгвістика/ прикладна лінгвістика
 • Література
 • Математика
 • Матеріалознавство
 • Мистецтво (живопис, скульптура, музика, кіно, театр, фотографія,хореографія)/ мистецтвознавство)
 • Міжнародні відносини
 • Музеєзнавство
 • Освіта/управління в галузі освіти
 • Охорона здоров'я
 • Охорона історичної спадщини
 • Педагогіка
 • Політичні науки
 • Правознавство
 • Психологія
 • Релігійні студії
 • Соціальна робота
 • Соціологія
 • Українознавчі студії
 • Фізика
 • Філософія
 • Фольклор
 • Хімія

Вимоги до кандидатів:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні
 • володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному академічному середовищі
 • мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2021 р.)
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.

** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США; студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не раніше 2-х років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи).

**** Фулбрайтівські випускники, котрі отримали ступінь магістра як стипендіати програми Fulbright Graduate Student Program, не можуть вдруге брати участь у програмі. Програма The Fulbright Foreign Student Program - включає дві категорії грантів однієї програми із загальною назвою: 1) Research and Development Program (FRDP) students (visiting student researchers) - для молодих дослідників і викладачів та 2) Graduate Program students (master's students) - для студентів та випускників ЗВО. Переможець конкурсу за програмою Fulbright Foreign Student Program може отримати грант на навчання в магістратурі або для проведення досліджень тільки один раз.

 

Умови гранту:

 • оплата навчання в університеті
 • щомісячна стипендія
 • медичне страхування
 • квиток в обидва боки

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, до якого входять:

 • [анкета]
 • обов'язкові додаткові форми
 • три рекомендаційні листи
 • копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу
 • портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків)

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:

 • перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам конкурсу (травень 2020)
 • рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, які вийшли до півфіналу (червень-липень 2020)
 • співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів американсько-українською комісією (середина вересня 2020)
 • затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів програми (січень-квітень 2021)
 • початок навчання/гранту – серпень-вересень 2021 року.

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record Examination) у жовтні-листопаді 2020 року. Фіналісти програми з юридичних спеціальностей складатимуть лише TOEFL.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне тестування для фіналістів програми; надає візову підтримку стипендіатам.

 

Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити американські університети у відповідності до академічних інтересів кандидатів. Програма бере до уваги побажання учасників стосовно вибору місця навчання, але залишає за собою право остаточного визначення конкретного університету у США.

 

Документи приймають до 16 травня щороку.

Координатор програми — Інна Бариш ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org
Асистент програми — office.ukraine@iie.org

Країна: Англія;

Дедлайн: 18.05.2020

Веб-сайт: abdn.ac.uk

 

Summary

There are two Jim Duncan Scholarships available. They are open to applicants who have decided to go to the University of Aberdeen to undertake an undergraduate degree starting in September 2020 after having had a break in their education, or who are resuming their undergraduate studies at the University after an interruption, and require financial assistance.

Description

Each scholarship is valued at £2,500 per annum. The scholarships shall initially be awarded for a two year period of the undergraduate course in order to give security to the scholar awarded. Thereafter, the scholar may apply to have the scholarship renewed on an annual basis. The scholarships will be awarded on the basis of financial need and academic potential.

Eligibility

The Jim Duncan Scholarships are open to applicants who have decided to go to the University of Aberdeen to undertake an undergraduate degree starting in September 2020 after having had a break in their education, or who are resuming their undergraduate studies at the University after an interruption and require financial assistance. The scholarships are open to all applicants regardless of nationality or fee status. Applications from medical students would be particularly welcome.

To be considered for a Jim Duncan Scholarship you will need to have applied to the University of Aberdeen for a place starting in September 2020; to be awarded a scholarship you must receive and then firmly accept an offer, either conditional or unconditional, of a place at the University. The scholarships can only be held by students of the University – they cannot be transferred to another institution. The only exception to the above is if you are resuming your undergraduate studies at the University of Aberdeen after an interruption.

Criteria

Scholarships are available for all full-time undergraduate areas of study, (MA, LLB, BSc, MSci, MChem, MEng, BEng, MBChB, Bachelor of Divinity, Bachelor of Theology, MA Primary Education, BMus), but not the PGDE education programmes.

Application Procedure

Please fill in the application form online, making sure you provide the name and email address of a suitable reference. Please see the Guidelines document below for full details. As the scholarships are awarded on the basis of financial need the Scholarship Panel expects to see supporting documentary evidence and your application will be unsuccessful if this is not provided.

Please note, the University also offers a range of scholarships through its Entrance Scholarship Scheme. Applicants are permitted to apply to this scheme in addition to the Jim Duncan scholarships noted above, but must complete the separate online application form. Students are only permitted to take up one scholarship from all of those offered by the University of Aberdeen prior to the commencement of study.

Deadline

18th of May 2020

Країна: Латвія;

Дедлайн: 18.05.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Cтартував конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів на 2021-2022 рр. Його оголосили Міністерство освіти і науки України та Державне агентство з розвитку освіти Латвійської Республіки.

Прийом заявок триває до 18 травня 2020 року.

Пріоритетні напрями:

 • Енергетика та енергоефективність;
 • Екологія та раціональне природокористування, включаючи морські дослідження, зокрема дослідження забруднення акваторій морів хімічними речовинами та мікропластиком;
 • Нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, дослідження в галузі біотехнології, біоінженерії та генетики;
 • Нові матеріали;
 • Суспільні та гуманітарні науки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ обох країн.

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати:

 • супровідний лист на бланку установи-заявника у довільній формі, адресований до Міністерства освіти і науки України, із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);
 • заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від латвійського партнера допускається);
 • лист-підтвердження від латвійського партнера (керівника проєкту) на бланку установи-партнера у довільній формі на ім’я керівника установи-заявника із зазначенням назви спільного проєкту (1 примірник; скан-копія допускається);
 • акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1 примірник);
 • CV українською та англійською мовами українського та латвійського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);
 • заповнити Google-анкету, до якої обов’язково потрібно завантажити заповнену заявку у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601. Їх можна подати двома способами:

 • надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);
 • подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Етапи відбору:

 • перевірка документів на відповідність вимогам;
 • передача заявок на наукову експертизу;
 • проведення експертиз паралельно в обох країнах;
 • розгляд результатів експертизи Спільною українсько-латвійською Комісією;
 • затвердження Спільною Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що отримають фінансування.

Критерії відбору:

 • наукова відповідність;
 • наукова якість та інноваційний характер проєкту;
 • здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу;
 • досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
 • участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);
 • можливості практичного використання результатів проєкту.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. Фінансування виділяється на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Фінансова підтримка з української сторони науково-дослідних проєктів покриває витрати українських науковців під час візиту до Латвійської Республіки, а саме: витрати на проїзд, проживання, добові, візу за необхідності та медичне страхування (сума добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу розраховуються відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 №98).

Прийом латвійських колег оплачується латвійською стороною.

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту. Крім того, договором на виконання (передачу) науково-дослідних робіт між МОН та установою-виконавцем проєкту передбачаються статті витрат на закупку матеріалів та на накладні витрати для підтримки організації, де виконується науково-дослідний проєкт.

Додаткова інформація

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку за тією ж темою досліджень до Державного агентства з розвитку освіти Латвійської Республіки. Розглядатимуться лише проєктні пропозиції, подані обома партнерами.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена на сайті Міністерства освіти і науки України у розділі "Двосторонні наукові конкурси".

Контакти

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Шевцова Тетяна Володимирівна

Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601

Тел. (+38044) 287 82 39

Електронна пошта: shevtsova@mon.gov.ua

З латвійської сторони:

The State Education Development Agency

Science, Research and Innovation Policy Support Department

International Research Programs Unit

Ineta Plikša

Valnu St. 1, Riga, LV-1050, LATVIJA

Ph.: (+371) 67 785 485

E-mail: ineta.pliksa@viaa.gov.lv

Країна: Англія;

Дедлайн: 18.05.2020

Веб-сайт: kcl.ac.uk

 

Applications are invited for a fully funded PhD studentship at the King’s Business School under the supervision of Professor Alex Preda.

Award details

The Project

This ethnographic project, conducted in collaboration with a major asset management firm, investigates the dynamics of competition and collaboration among finance professionals and its consequences for the performance of financial organisations. The project investigates how competitive and collaborative activities relate to each other, how they impact professional relationships and investment decisions, and what consequence they have for financial expertise and organisations. We are seeking an outstanding student with a background in (economic) sociology or social anthropology, strong qualitative research skills (especially ethnography), excellent command of English, and excellent communication skills to embark on this exciting PhD project.

Based in the iconic Bush House in the heart of London, King’s Business School has strong qualitative researchers/ sociologists in its Accounting and Financial Management (AFM) and Work, Interaction and Technology (WIT) groups. We offer a unique opportunity to conduct an exciting PhD project on a salient topic for economic sociology, the sociology of finance, professions, and expertise, in collaboration with a major, international asset management firm. Advanced PhD research training will be provided through the King’s Business School and the London Interdisciplinary Social Science Doctoral Training Partnership (LISS-DTP).

Entry: PhD Enrolment October 2020 start.

Award value

 • Home/EU Tuition fees
 • Annual stipend (approx. £17,285)
 • Generous annual conference and training grant
 • Additional paid teaching opportunities

Eligibility criteria

Academic requirements

 • Satisfy the entry requirements of the King’s Business School PhD programme - Master's degree with at least Merit and a Bachelor's degree with at least 2:1 in a relevant subject.
 • English Language requirements (ILETS 7.0 overall with a minimum of 6.5 in each skill)

Residential requirements

 • UK/EU applicants will be eligible for a full award paying tuition fees and maintenance.
 • International (non-EU) students may apply but will need to fund the difference in fees between Home/EU and international fees themselves

Application process

Your application should consist of:

 • A letter of interest of up to three pages in length outlining your background, interest and research skills related to the topic, and how you satisfy the requirements described above.
 • A detailed CV
 • A writing sample of no more than 20 pages
 • Two academic reference letters, recently dated

Your application should be emailed to kbs-phd@kcl.ac.uk

Please note that applicants must also submit a formal application to King's by 28 August 2020.

Contact details

To discuss the project, contact Professor Alex Preda.

Країна: Україна;

Дедлайн: 20.05.2020

Веб-сайт: mkms.gov.ua

 

Міністерство культури, молоді та спорту України спільно із Goethe-Institut в Україні та ГО "Інститут культурної політики" оголошують про відкриття конкурсного відбору командучасниць програми з підготовки лідерів для сфери культури в ОТГ України.

1. Передумови програми

Реформа децентралізації, спрямована на підвищення добробуту населення та конкурентоспроможності громад шляхом формування спроможних та ефективних органів місцевого самоврядування в Україні, розкриває можливість для самореалізації творчих особистостей та лідерів на локальному рівні. Нові якість управління, багаторівневі моделі фінансування, якість та доступність публічних послуг розглядаються ключовими факторами трансформації спільнот та розбудови сильної України.

У цьому контексті вирішальну роль у забезпеченні інституційних змін відіграватиме сфера культури, яка працює із традиціями, переосмисленням ідентичності, сприйняттям власної спроможності виявляти та практикувати лідерство, відповідально змінювати оточуюче середовище спільно з іншими жителями громади. Успішний розвиток громади є неможливий без усвідомленого партнерства між органом місцевого самоврядування (відповідальним за управління в публічній сфері), бізнесом (відповідальним за конкурентоспроможність території), культурою (відповідальною за тип мислення, взаємодію між людьми) та громадянським суспільством (відповідальним за самоорганізацію та баланс інтересів в громаді).

Жодна з проблем громади не може бути вирішена однією із зазначених груп самостійно – це вимагає командної роботи, розуміння власної цінності та ролі в команді, прийняття особливостей партнерів та використання сильних сторін учасників команди для досягнення спільного результату. Добробут населення – це не вигадана категорія, а важка щоденна праця усіх спільнот громади заради теперішніх та майбутніх поколінь – створення можливості нашим близьким (дітям, онукам) та знайомим ефективно співтворити середовище для власного розвитку і процвітання. Це основа становлення цінностей самовираження, спільна дія на створення спільного блага в громаді – того, що лишиться після нас і буде допомагати наступним поколінням, зберігаючи власну ідентичність, успішно рухатися у складному та повному невизначеністю світі.

Кожна громада має свої проблеми – вони можуть виникати ситуативно, а можуть тривати десятиліттями. І це завжди – проблеми конкретних людей, спільнот, яких ми знаємо і які близькі для нас. Доволі часто ми розглядаємо один одного як конкурентів за обмежений ресурс, не сприймаємо ідей інших, чекаємо, що проблема вичерпається сама по собі, спостерігаємо за тими навіженими, які поодинці намагаються вирішити комплексну проблему. Але поки хтось очікує, інший – діє, отримуючи конкурентну перевагу. Це відкриває можливість активним громадам досягати більшого розвитку та успіху, створювати добробут власними силами.

2. Метою програми "Академія культурного лідера" є допомога у створенні спроможних та ефективних команд всередині об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), які набудуть необхідних знань та практичних навичок для вирішення суспільно важливих проблем своєї громади через культурно-мистецькі проєкти.

Програма розрахована в такий спосіб, щоб об’єднати представників органів місцевого самоврядування, культури, бізнесу, громадянського суспільства та інших небайдужих в команди, які впродовж 12 місяців працюватимуть над проєктом для громади і матимуть можливість його реалізувати на конкурсній основі (через грантові програми Українського культурного фонду, Державного фонду регіонального розвитку, Міжнародного фонду "Відродження", та інші форми підтримки), а після Програми – продовжать спільно розширювати творче середовище для розвитку та самовираження, зможуть залучити свої спільноти до нових ініціатив та об’єднати їх завдяки публічній діяльності.

Освітньо-тренінгова програма буде здійснюватися за модульною формою – кожного кварталу протягом повного тижня команди набуватимуть нових знань і навичок, в міжмодульний період – працюватимуть з матеріалами, спрямованими на закріплення отриманих знань, їх практичного застосування для цілей проєкту команди. Крім того, команди-учасниці матимуть змогу для спілкування та обміну досвідом, розробки спільних проєктів під час міжмодульних конференцій. А на найбільш активних і успішних чекають навчальні візити до Німеччини, Чехії та Швеції.

3. Тривалість курсу з червня 2020 по червень 2021 року

4. Теми навчальних модулів включають наступні напрямки:

Модуль 1: Роль лідерів культури в процесі децентралізації

Модуль 2: Різноманіття та залучення аудиторій

Модуль 3: Стратегічне мислення

Модуль 4: Проєктний менеджмент

Модуль 5: Імплементація, втілення проєктів і сталий розвиток Результатом навчання має стати розробка програми розвитку культурної політики та галузі культури у Вашому місті/ОТГ В разі виконання всіх вимог навчання та захисту програми розвитку кожен учасник Академії отримає сертифікат Міністерства культури, молоді та спорту України

5. Склад груп

Кожна група складається з 5-6 команд, обраних на конкурсній основі. Команда може складатися з 3-5 осіб, кожен учасник команди зобов’язаний взяти участь у всіх п’яті модулях, про що буде підписано відповідну угоду.

6. Профіль учасника Академії:

- ви мешкаєте в ОТГ;

- працюєте в сфері культури, органі місцевого самоврядування, бізнесі, громадському секторі чи берете безпосередню участь як виконавець культурномистецьких проектів;

- маєте досвід реалізації культурно-мистецьких проєктів соціального спрямування;

- мрієте змінити власну громаду. Необхідною умовою участі в Академії є обов’язкове відвідання 5 Модулів навчання згідно із графіком, зазначеному в пункті 5. Відбірковий етап здійснюється виключно в електронній формі – команди-кандидати на участь в Академії мають надіслати електронною поштою на адресу CLA2020@ukr.net не пізніше 18:00 за київським часом 20 травня 2020 року такі документи:

- супровідний лист;

- заявку на участь, що включає: o проєктну заявку від команди (за формою, що додається) з підтвердженням можливості взяти участь в навчанні впродовж 2020-21 років;

o резюме українською мовою кожного учасника команди (до 2х сторінок, у довільній формі, кожним з учасників команди)

- гарантійний лист від голови ОТГ (на фірмовому бланку, з указанням назви проєкту, забезпеченням участі в навчанні підпорядкованих осіб-учасників команди, підтвердженням підтримки проєктної заявки в 2021 році).

7. Адміністративні аспекти 7.1 Конфлікти інтересів У своєму супровідному листі заявники повинні

підтвердити, що не існує перешкод для відвідання модулів Академії та виконання міжмодульних завдань. Заявники також повинні попередити про будь-які потенційні конфлікти інтересів, які можуть виникнути під час виконання завдання. У разі виникнення будь-якого конфлікту інтересів, про який було відомо, але не було заявлено під час подання заявки, договір може бути припинений. 7.2. Фінансові умови Участь у Академії є безкоштовною – витрати за проживання та харчування несуть організатори програми). Увага! Оплата транспортних витрат за рахунок відряджуючої організації (або самих учасників)

8. Нетворкінгові навчальні подорожі В рамках "Академії культурного лідера" у 2020-2021 роках заплановано чотири нетворкінгові навчальні подорожі до різних країн ЄС. Поїздки відбудуться за фінансової підтримки Програми "Дім Європи" (House of Europe – https://houseofeurope.org.ua/).

Метою нетворгінгових навчальних поїздок у першу чергу є надання слухачам та випускникам Академії можливості інтернаціоналізувати свої професійні зв’язки, започаткувати співпрацю зі своїми колегами з ЄС, а другу чергу - особисто познайомитися із методами управління в сфері культури в ЄС. Кожна нетворкінгова подорож включає в себе знайомства з європейськими колегами для побудови кооперацій, а також відвідування закладів культури.

Наразі заплановані такі країни:

- Чехія (5 днів, попередньо жовтень-листопад 2020);

- Швеція (5 днів, попередньо жовтень-листопад 2020);

- Німеччина (Баден-Вюртемберг, 5днів, 2021 рік); - Німеччина (Тюрінгія, 5днів, 2021 рік).

В кожній із чотирьох поїздок зможуть взяти участь до 14 осіб із числа випускників та слухачів Академії. Участь у нетворгінгових подорожах є повністю безкоштовною. House of Europe покриває переліт, проживання, харчування, участь у програмних заходах. Про конкурсний відбір на поїздки буде оголошено окремо. Більше інформації про "Академію культурного лідера" 2018-2019 за посиланням: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/... Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь на електрону адресу CLA2020@ukr.net "Академія культурного лідера" – спільний проєкт Міністерства культури, молоді та спорту України, Goethe-Institut в Україні та Інституту культурної політики, що фінансується Програмою "Дім Європи" та Міністерством культури, молоді та спорту України.

Країна: Італія;

Дедлайн: 22.05.2020

Веб-сайт: polimi.it

 

Thanks to the cooperation with public and private partners, every year Politecnico di Milano offers a number of merit based scholarships to the most talented international candidates admitted to a Master of Science programme to the 1st or 2nd semester. Students obtaining a scholarship will have to pay only a non-refundable administrative fee of about €200.

All the admitted students with a complete dossier (language certificate included by the deadline) will be automatically considered for the available merit based scholarships (there is no separate application for scholarships). The Politecnico di Milano operates 3 scholarship schemes:

 • PLATINUM Scholarships
  Worth 10.000€ gross per year + tuition fees waiver. The amount of each scholarship (after taxation), will be transferred to the beneficiary’s bank account in two or three instalments per year. The student will only have to pay an administrative fee.
 • GOLD Scholarships
  Worth 5.000€ per year + tuition fees waiver. The amount of each scholarship (after taxation), will be transferred to the beneficiary’s bank account in two or three instalments per year. The student will only have to pay an administrative fee.
 • SILVER Scholarships
  Corresponding to a tuition fee waiver, covers the total amount of fees for the academic year. The student will only have to pay an administrative fee.

The number of Platinum, Gold and Silver scholarships awarded varies from year to year, a small number of Platinum scholarships and a larger number of Gold and Silver scholarships are available.

Країна: Україна;

Дедлайн: 25.05.2020

Веб-сайт: biennalenature.org

 

Дослідження взаємин людини і довкілля, конфлікту цивілізації та природи, урбаністичного середовища, екзотичних крайобразів, флори і фауни. Така палітра пропонує різноманітні експерименти як з концепціями, так і техніками.

● До участі в конкурсі запрошуються всі фотографи України, в тому числі молодь в двох вікових категоріях (датою відліку вважається 25 квітня 2020 року):- До 15 років включно;- Від 16 до 20 років включно.

● Номінації• Слід людини :пейзажі на екологічну тематику, взаємодія людини і природи, урбанізація, ландшафти, філософське бачення екологічної тематики, міські пейзажі. • Пейзаж, флора і фауна: пейзажі (недоторкана природа), фото тварин, фото рослин, макрозйомка• Фото з висоти пташиного польоту:фото з дрону, аерофотозйомка

● Кожен автор може подати максимально п’ять робіт окремо на кожну номінацію. Всі роботи із серій розглядатимуться як окремі.

● Тільки jpg. без стискання з наступними параметрами: 8 BIT, RGB, щонайменше 2400 px по довшій стороні.

● Не допускається оформлення робіт у вигляді псевдопаспарту, полів, рамок. Зображення повинно бути навиліт.

● Не будуть подані на розгляд журі роботи, які раніше вже експонувалися на міжнародних фотосалонах і національних фотовиставках в Україні.

● Плата за участь (за організацію заходу "Природа 2020"): Якщо фотограф бере участь в 1-й номінаціїo для всіх учасників — 150 грн;o для членів НСФХУ — 100 грн;o для учасників до 20 років - безкоштовна.Якщо фотограф бере участь в 2-ох і більше номінаціяхo для всіх учасників — 200 грн;o для членів НСФХУ — 150 грн;o для учасників до 20 років - безкоштовна.
Роботи учасників, які не оплатили благодійний внесок (крім молоді в зазначених вище вікових категоріях), на розгляд журі прийматися не будуть.

● Нагороди виставки: три комплекти медалей та дипломи Національної спілки фотохудожників України, призи та цінні подарунки від спонсорів та співорганізаторів і партнерів. Спеціальні призи: імені Петра Крупи Жешівського фотографічного товариства (за кращу роботу з висоти пташиного польоту), газети "День", ЦСМ, Amway, ...

● Кожен учасник отримає ілюстрований каталог.

Календар конкурсу

 

18 березня

Початок прийому робіт

25 Квітня

Останній день прийому робіт

5-15 Травня

Робота журі

17 Травня

Повідомлення рішення журі

5 червня

Відкриття виставки та церемонія нагородження

Виставковий зал Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею

5-9 червня

Фотопленер в Карпатах

Розсилка каталогів — літо 2020

 

 

Країна: Словакія;

Дедлайн: 30.05.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Українці можуть здобути освіту в закладах вищої освіти Словаччини - для цього є 2 стипендії для навчання на рівні бакалавра/магістра та 1 стипендія для навчання за докторантською програмою. Планується, що воно проходитиме у 2020/2021 навчальному році.

Термін подачі заявок – 30 травня 2020 року.

Умовою отримання стипендії є володіння словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною програмою до публічного вишу в Словаччині.

Претенденти, які пройдуть конкурсний відбір, зможуть безкоштовно прослухати інтенсивний курс словацької мови та фахових предметів у Відділенні мовної та фахової підготовки Центру подальшої освіти Братиславського Університету ім. Коменського. Курс триватиме з 2 вересня 2020 року до 30 червня 2021 року.

Податися на отримання стипендії можна в режимі онлайн на сайті https://www.vladnestipendia.sk/en/, де розміщена вся необхідна інформація, зокрема, інструкція щодо заповнення заявки. Технічна підтримка надається за тел.: +421 907 551 404, e-mail: helpdesk@studyabroad.sk

Важливо, що комісія Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки розглядатиме надіслані заявки відповідно до:

 • номінації МЗС України;
 • успішності впродовж усього періоду навчання в закладах загальної середньої чи вищої освіти;
 • обраної навчальної програми (спеціалізації).

Претенденти, які пройдуть відбір, після прибуття на навчання до Словацької Республіки повинні пред’явити до Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки оригінали документів, надісланих електронною поштою.

 

 

 

Країна: Австралія;

Дедлайн: 31.05.2020

Веб-сайт: scholarships.unimelb.edu.au

 

Melbourne Mobility Excellence Awards

A range of awards to support students undertaking overseas study.

Applications open

1 Jan 2020

Last day for applications

31 May 2020
Learn more

Application type

Application required
How to apply

Benefit type

Single payment
Full benefit details

Citizenship requirements

Australian / domestic student
International student

Total value

$2,500 - $4,000

Applicable study areas

All study areas

Number of scholarships awarded

Approximately 5

 • Eligibility & selection criteria

Eligibility

To be eligible for this scholarship, you need to:

 • be enrolled at the University of Melbourne in either an undergraduate degree or a graduate coursework degree
 • intend to undertake approved overseas study of 12 weeks or more (Exchange or Study Abroad) as part of your course within 12 months after the closing date
 • have achieved a Course Weighted Average of at least 80 in your current course

Selection criteria

Eligible candidates are selected based on academic merit and the personal qualities of the applicants, including demonstrated leadership capacity, public-spirited approach, community engagement, and capacity to benefit from an overseas study experience and the specific purpose of each scholarship.

Conditions

 • You must receive approval from the University to undertake your overseas study program or subject and you must enrol in your approved overseas study subject.
 • If your overseas study program is postponed or cancelled by any party after you have received the award payment, you must contact Stop 1 immediately. You may be required to return the payment.
 • You agree to participate in any ambassadorship activities as requested by the University of Melbourne which include the University's Global Mobility blog and other social media channels, events and student showcases.
 • You give permission for the University to provide your name and course details to the donor of your scholarship and you must provide a Scholarship report within two weeks of completing your overseas study program which may be mavailable to the donor.

 • If you are awarded a New Colombo Plan Mobility Grant or Endeavour Mobility Grant, you will not be eligible for a Mobility Award for the same overseas program, and your Mobility Excellence Award will be withdrawn.

Variations of this scholarship

Alan Gilbert Mobility Scholarship

This scholarship was established by a public appeal and donations and is available to students undertaking study at an overseas institution. Professor Gilbert was a former Vice Chancellor of the University of Melbourne (1996-2004) and the inaugural Chair of Universitas 21.

Wayne and Marion Patten Mobility Scholarship

This scholarship was established with a gift from Wayne and Marion Patten and is available to students who are Australian citizens and intend to undertake overseas study. Preference is given to graduate students undertaking studies in a Business or Commerce related discipline in particular those who completed an undergraduate degree in Engineering, IT or Sciences and mathematics.

Jamakepe Travelling Scholarship

This scholarship was established with donations from the Jamakepe Foundation and is available to students undertaking an overseas study program in the United States of America with a preference for graduate students enrolled with the Faculty of Business and Economics who have completed an undergraduate degree in Science or Engineering.

Країна: Європа;

Дедлайн: 31.05.2020

Веб-сайт: scholarship-positions.com

 

Додаткові умови: With the support of Intel, AIAS Foundation is currently launching the beneficial program for talented women pursuing a bachelor or master’s degree at an accredited college or university in the USA. Behind this amazing opportunity, the AIAS has the motive to find those talented women who are concerned in a career in any aspect of video games and help them achieve their goal.

Academy of Interactive Arts & Sciences in short AIAS Foundation is a non-profit foundation dedicated to advance the interactive entertainment community through education, professional development, and collaboration. It is a booming gaming community where people learn, work and thrive through the interactive arts.

Why join this program? If you are looking to get into the gaming industry and want to contribute to changing the face of this industry, then this opportunity will serve you well.

Eligibility

Eligible Countries: Applicants from across the world can send their application for this program.
Eligible Course or Subjects: This scholarship is available for undergraduate and graduate degree students.
Eligibility Criteria: To book your place in this program, please make sure you fulfil the following requirements:
Must be a full-time undergraduate student or
graduate students are attending an accredited college or university during the 2020-21 academic school year.
Must be 21 years or older by February 14, 2021.
Must have a GPA of 3.3 minimum on a 4.0 scale.
Candidates do not need to be a US citizen or permanent resident to apply. In compliance with federal law, any non-U.S. citizen who receives a scholarship must not be listed on a published "Specifically Designated Nationals" terrorism watch list.
Family members of AIAS Foundation board and staff and individual major donors of the Foundation (defined as contributors of at least $1000 in donation) are not eligible to apply for the opportunity .
Academic institutions must be accredited by the standard and customary university/college accrediting institution(s) for the country or countries where they operate.
Must not be previous scholarship recipients.

How to Apply

How to Apply: To start the application process, candidates will have to fill out an online application form.
Supporting Documents: All candidates are required to upload required application components such as two-page personal statement, signed two letters of recommendations, proof of enrolment along with the online transcript. All uploads must be in PDF format.
Admission Requirements: For being applied for this education award, requisites are needed to have previous studies certificates.
Language Requirement: All candidates must have good knowledge of the English language.

Benefits

The student scholarship champs will each get $2,500 while professional scholars will get a travel stipend to another video games conference.

Країна: Англія;

Дедлайн: 31.05.2020

Веб-сайт: kingston.ac.uk

Are you ready to Kickstart your career in the UK? If so, then Kingston University is offering the International Development Awards for international students in the United Kingdom.

The study program is designed to deserving students who want to study an undergraduate or graduate degree at the university for the session 2020/21.

Founded in 1899, Kingston University is a public research university that provides a Number of Awards, ranging from international awards to faculty-based ones.

Why at Kingston University? The university offers exciting and innovative programs for postgraduate research students to undertake a package of training and development.

Application Deadline: May 31, 2020

Brief Description

 • University: Kingston University
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate or Postgraduate degree
 • Award: £2,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the UK

Eligibility

 • Eligible Countries: International students are eligible to apply.
 • Acceptable Course or Subjects: Undergraduate or Postgraduate degree will be awarded in any subject offered by the university.
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • You are an international student (classified as ‘overseas fee status’)
 • You have an offer to study an Undergraduate or Postgraduate degree course (September intake only)
 • You are not currently enrolled on a Kingston University course

How to Apply

 • How to Apply: To begin the application process, applicants need to take admission in an undergraduate or postgraduate degree at the university. After taking admission you will be applying for a scholarship.
 • Supporting Documents: You must submit all of the following documents as part of your online application:
 • Kingston University offers email (conditional or unconditional)
 • Academic Reference (from previous teacher or employer)
 • Personal Statement (maximum 500 words)
 • Academic transcript (if your final transcript is not available until after the 31 May, submit your most recent transcript; we will make a decision based on the grades you provide, not your expected grades)
 • Admission Requirements: For admission, applicants must have a previous year degree.
 • Language Requirement: Students from outside the United Kingdom need to meet Kingston University’s English language requirements – these depend on the course they are applying for.

Benefits

The university will provide worth £2,000 for the first year of study to successful international applicants.

Країна: Японія;

Дедлайн: 30.06.2020

Веб-сайт: mif-japan.org

 

Відповідно до концепції засновника Міжнародного фонду Matsumae (MIF), "До глибшого розуміння Японії та міцного світового миру", MIF розпочала Програму наукових стипендій у 1980 році.

Офіційно випущена програма "2021 дослідницька стипендія".

Кінцевий термін подачі заявки - 30 червня 2020 р. (Японський стандартний час)

Вимоги до участі:

Претенденти не японського громадянства; ступінь доктора; має бути 49 років або менше; раніше не були в Японії; мати міцні посади та професії у своїх країнах; тощо.

Приймаюча установа в Японії:

Кандидати можуть безкоштовно обрати приймаючі установи (університетські науково-дослідні лабораторії, національні науково-дослідні установи або відповідні засоби приватної галузі)

Деталі стипендії:

Стипендія на дослідження та перебування, страхування, авіаперевезення (квиток в обидва дні до / з Токіо) та одноразову суму по прибуттю

Період та кількість стипендій:

На період від трьох до шести місяців; кількість стипендій становить близько 20 осіб щороку.

 

Країна: Англія

Дедлайн: 30.06.2020

Веб-сайт: bbk.ac.uk

 

КРИТЕРІЇ :

 • Ви повинні бути новим студентом, який, в ідеалі, раніше не вивчав навчальну аспірантуру.
 • Ви повинні мати принаймні ступінь відзнаки вищого другого класу на рівні бакалаврату або еквівалент.
 • Ви повинні проявити потенціал для успішного виконання одного з перелічених вище ступенів магістра.
 • Ви можете бути домашнім, європейським або міжнародним студентом і можете навчатись на денній або заочній формах.

Цінність нагороди:

 • Нагорода покриє гонорари за ставкою "Дім / ЄС".
 • Міжнародні одержувачі нагороди несуть відповідальність за залишок своїх гонорарів.
 • Немає нагороди за технічне обслуговування

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ

 • Подайте заявку на програму на одну з присвоєних вище ступенів магістра.
 • Після того, як вам запропонують (умовне або беззастережне) місце, ви можете подати заявку на присудження гонорару за допомогою форми заявки.

Країна: Англія;

Дедлайн: 01.06.2020

Веб-сайт: shu.ac.uk

 

Якщо ви хочете розпочати дослідницьку кар'єру в галузі науки і технологій, тоді можете приєднатися до Міжнародної програми докторських досліджень в університеті Шеффілд Халлам.

Нагородна освіта активована для міжнародних студентів та спрямована на розробку інноваційних, практичних рішень проблем у реальному світі.

Він пропонує студентам різні програми бакалаврів, магістрів та наукових ступенів.

Чому в університеті Шеффілд Халлам? Університетська дослідницька програма дасть вам можливість розвивати цілий спектр особистих та професійних навичок, а також стати експертом у обраній вами проектній області.

Країна: США;

Дедлайн: 01.06.2020

Веб-сайт: fordham.edu

 

Університет Фордама виділяє значні кошти на підтримку стипендій. Нагороди проводяться на конкурсній основі з урахуванням академічних та профільних показників, лідерства та інших факторів.

Ці чотирирічні стипендії можуть отримуватись до восьми семестрів (лише восени та навесні). Перші п'ять стипендій нижче є найбільш конкурентними. Вони присуджуються нашим кращим заявникам після вступу.

Президентська стипендія

Президентська стипендія призначається для вступу до традиційних першокурсників, які, як правило, займають 1–2 відсотки у своєму класі середньої школи. Стипендія Президента присуджується 20 найкращих студентів, що приймаються щороку.

 

Стипендія присуджується на основі відмінних навчальних досягнень у середній школі, результатів тестів та особистих характеристик.

Ця стипендія збільшує подарункову допомогу з усіх джерел, щоб покрити повну вартість навчання щороку (плата не включається) за курси, що приймаються як традиційні студенти в Фордхем. Стипендія буде скоригована лише для половини інших зовнішніх ресурсів або стипендій, що не належать до навчання. Решта половина може бути використана на додаткові освітні витрати.

Президентські нагороди також покривають середню вартість двомісного номера або фактичну плату, залежно від того, що менше (без урахування планів харчування та зборів), якщо студент проживає в кампусі.

Щоб відновити нагороду, студенти повинні підтримувати штатний статус, задовільний успіх у навчанні, накопичувальний бал 3,0 та відповідність політиці університету та кодексу поведінки.

Дедлайн: 01.06.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Університет Кіпру надає можливість отримати стипендії на навчання за програмою для магістрів ділового адміністрування (МВА). Воно розпочнеться у вересні 2020 року.

Стипендії отримають кращі кандидати за результатами конкурсного відбору.

Кваліфіковані іноземні претенденти мають можливість отримати дві стипендії до 50% від загальної вартості навчання та дві – до 100%.

Вимоги до кандидатів:

- документ про вищу освіту визнаного закладу вищої освіти з високою академічною успішністю;

- досвід роботи мінімум 3 роки;

- 2 рекомендації від викладачів та/або роботодавців;

- документ про знання англійської мови (наприклад, ТОЕFL, ІЕLTS,ІGCSЕ);

- успішне проходження співбесіди (може бути проведена через Sкуре).

Докладна інформація про Програму є в інформаційному бюлетені та на веб-сайті: www.mba.ucy.ac.cy

Телефон Офісу МВA +35722893600, e-mail: mba@ucy.ac.cy

 

Країна: Україна;

Дедлайн: 01.06.2020

Веб-сайт: houseofeurope.org.ua

 

Щоб взяти участь у конкурсі на стипендію вам потрібно отримати диплом про успішне проходження курсу та подати заявку на нашій онлайнплатформі. Щотижня ми обиратимемо серед заявок стипендіатів, що отримають по 3 000 гривень.

Наразі у нашій підбірці 7 курсів Prometheus, але підбірка буде поповнюватися: 

 • Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв’язків
 • Логіко-структурний підхід у розробці проектної заявки
 • Як створити стартап
 • Фінансовий менеджмент
 • Дизайн-мислення для інновацій
 • Сучасне керівництво проектами
 • Соціальний менеджмент та залучення зацікавлених сторін

Ця можливість створена для професіоналів зі сфери культури та креативних індустрій: 

 • Менеджерів, кураторів, культурних операторів, експертів, дослідників та підприємців у сферах музики, літератури, театру, танцю, кіно, дизайну, моди, музею, артринку, культурної спадщини, архівів, реставрації та консервації
 • Митців (музика, література, перформативне мистецтво, графічне й образотворче мистецтво, скульптура, медіа і концептарт)
 • Архітекторів, ландшафтних дизайнерів, урбаністів

Заявки на стипендії можуть подавати і фізичні особи-підприємці, і наймані працівники. Якщо ви не знаєте, як зареєструвати ФОП, перегляньте відео з нашого каналу на YouTube.

Що я отримаю?

Можливість виграти стипендію у 3 000 гривень за проходження одного з семи курсів Prometheus з нашої підбірки. 

 Ми прийматимемо заявки з 21 квітня 2020 року, але ви можете починати навчання вже зараз.

Ми визначатимемо стипендіатів щотижня протягом квітня-травня 2020 року. 

Кінцевий термін подачі буде щоп'ятниці о 15:00 за київським часом.

 

Країна: Англія;

Дедлайн: 01.06.2020

Веб-сайт: regents.ac.uk

 

Зробіть перший крок до своїх цілей вищої освіти за допомогою Міжнародної стипендії для студентів. Університет Regent's London пропонує цю можливість студентам з усього світу здобути вищу освіту у Великобританії.

 

Студенти присуджуються за академічні досягнення на рівні А (або еквівалентної кваліфікації) та прогресуючі студенти-фонди Регентського університету в Лондоні.

Країна: Італія;

Дедлайн: 03.06.2020

Веб-сайт: webmagazine.unitn.it

 

Докторська програма з соціології та соціальних досліджень (5 стипендій)

Програма забезпечує сучасну науково-дослідну підготовку та викладає передові професійні навички соціології та соціальних досліджень. Окрім надання міцної основи в дисциплінах, включаючи широкий спектр кількісних та якісних методів, Програма робить великий акцент на теоретично керованій емпіричній соціології. Кандидатська програма соціології та соціальних досліджень відкрита для пропозицій на всі види тем, що стосуються соціологічних досліджень. Особлива увага буде приділена пропозиціям, що входять в наступні напрями досліджень, виділені в описі програми доктора наук, серед них:

 • дослідження соціальної нерівності та стратифікаційні дослідження (клас, освіта, когорта, стать);
 • економічна соціологія, ринок праці та організаційні дослідження;
 • вивчення соціальних та демографічних змін;
 • порівняльна соціологія; добробут та соціальна політика;
 • міграційні дослідження;
 • політична соціологія (політична участь, суспільні рухи, дослідження громадської думки);
 • цифрова соціологія, комунікація та культура, когнітивна соціологія

 

Докторська програма з економіки та менеджменту (6 стипендій)

Програма зосереджена на галузях наук про прийняття рішень, організації та управлінні людськими ресурсами з особливою увагою до методологій, що застосовуються в поведінковому підході до економічних досліджень. Такий підхід все частіше застосовується для створення прогнозів щодо ринкової динаміки, особливо у галузі фінансів та споживання, а також для проектних організацій та установ. Особливий акцент буде зроблено на пропозиції щодо досліджень з таких тем:

 • Чи має значення дефіцит у прийнятті рішень споживачів?
 • Вплив тимчасових рамок на рішення, що перебувають під ризиком
 • Фінансові мережі: підходи до оцінки та реконструкції для запобігання системних криз
 • Мікропросторовий аналіз фірмової демографії
 • Сучасний надлишковий підхід. Переосмислення економіки: гроші, кредит, час, розподіл та продуктивність
 • Нефінансове оприлюднення, цілісне мислення та цілі сталого розвитку (ЦРД)
 • вимірювання ПМС та соціального впливу в гібридних організаціях
 • Роль топ-менеджерів та виконавчих директорів у корпоративній діяльності та результатах прийняття рішень

Країна: Казахстан;

Дедлайн: 06.06.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Українці можуть подати заявку на отримання стипендії для навчання у виші Казахстану. У 2020 році ця країна виділяє стипендії на навчання за такими рівнями: "Бакалавр" – 490 місць, "Магістр" – 50 місць, "Доктор філософії" – 10 місць.

Прийом заявок здійснюється до 1 червня 2020 року.

Отримати докладну інформацію можна у Центрі Болонського процесу та академічної мобільності Республіки Казахстан за посиланням https://enic-kazakhstan.kz/. 

Контакти:  admission@n-k.kz або 8 10 (7172) 287526.

Стипендії надаються відповідно до статті 5 Закону Республіки Казахстан "Про освіту", Положення про відбір претендентів на участь у програмах стипендій Республіки Казахстан, затверджене наказом Міністерства освіти і науки Казахстану № 548 від 8 жовтня 2018 року.

Країна: Англія;

Дедлайн: 14.06.2020

Веб-сайт: strath.ac.uk

 

Ви хочете здобути освіту у винятковому університеті, переслідуючи свою мрію стати спортсменом? А для цього вам потрібне фінансування? Тоді вища спортивна стипендія Університету Стратклайда може стати знаковою віхою для вашої кар’єри.

Дивовижна частина цієї можливості полягає в тому, що вона забезпечить академічну гнучкість, спортивну науку світового класу та медичну підтримку студентів, а також фінансову допомогу на витрати на навчання та змагання.

В університеті студенти отримають гнучку, інноваційну навчальну обстановку, а також першокласний досвід викладання. Крім технологічних та наукових досліджень, він пропонує інші програми та курси для студентів. Загалом, стати частиною такої довготривалої та налагодженої установи буде для вас вигідним.

 

 

Країна: Англія;

Дедлайн: 19.06.2020

Веб-сайт: www2.aston.ac.uk

 

Стипендія "Жінки в інженерії" призначена для залучення найяскравіших та найкращих студенток до навчання в університеті Астона. Окрім знижки на навчання в розмірі 6000 фунтів стерлінгів, ця стипендія пропонує успішним абітурієнтам програму наставництва та підтримки протягом усього курсу, а також можливості взаємодії в мережі з бізнесом та галуззю.

Скільки коштує ця стипендія?

Успішним абітурієнтам буде вручено 6000 фунтів стерлінгів за допомогу в оплаті навчання. Ви також отримаєте програму наставництва та підтримки протягом усього курсу, а також можливості взаємодії з бізнесом та галуззю.

 

Хто може подати заявку?

Студенти-міжнародники з будь-якої країни за межами ЄС можуть подати заявку. Ця стипендія доступна для студентів, які подають заявки на всі програми бакалавратів та аспірантів у рамках Школи інженерних та прикладних наук.

 

Країна: Молдова;

Дедлайн: 25.06.2020

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

Українцям надають стипендії на навчання за програмами бакалаврату, магістратури та аспірантури у вишах Молдови. Воно розпочнеться у 2020-2021 навчальному році.

Заявку можна подати до 25 червня 2020 року.

Для участі в конкурсі кандидатам необхідно подати:

- анкету  з кольоровою фотокарткою розміром 35 х 45 мм (додається);

- копії сторінок паспорта громадянина України з зазначеним місцем реєстрації;

- копії документів про освіту з додатками до них та нотаріально засвідченим перекладом на мову держави Сторони, що приймає;

- мотиваційний лист.

Оригінали документів (окрім мотиваційного листа) подаються кандидатами, які будуть відібрані, безпосередньо до закладів освіти.

Кандидати на навчання в аспірантурі/докторантурі подають тези за темою майбутнього наукового дослідження та список публікацій (за наявності).

МОН України прийматиме заявки в електронному, а також паперовому форматі (у 2-х примірниках).

Поштова адреса: проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Міністерство освіти і науки України, Управління міжнародного співробітництва та протоколу.

У електронному форматі скановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу МОН України scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши у темі листа "Стипендії на навчання в Молдові 2020".

Стипендії надаються відповідно до Протоколу про співробітництво між Міністерством освіти Республіки Молдова та Міністерством освіти і науки України на 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 навчальні роки, термін дії якого продовжено до 31 грудня 2020 року.

 

Країна: Румунія;

Дедлайн: 26.06.2020

Веб-сайт: mae.ro

 

Кількість стипендій: 85 стипендій для аспірантів та аспірантів у Румунії шляхом відбору файлів заявок, організованих Міністерством закордонних справ (МЗС) та Міністерством освіти і досліджень (далі, МЕР) з румунським чинним законодавством

 

Критерії:

1) іноземні громадяни, які приїжджають з усіх держав світу, крім країн-членів ЄС. Іноземні громадяни румунського походження та особи, що належать до сусідніх історичних румунських громад, користуються іншими стипендіальними програмами.

2) Заявник на стипендію не повинен мати румунське громадянство, не просив або не отримував форми захисту в Румунії, не є особою без громадянства, місце проживання на території Румунії офіційно визнано згідно із законом, не є членом дипломатичний корпус, акредитований в Бухаресті або член сім'ї дипломатичного корпусу, акредитованого в Румунії, не отримав стипендії від румунської держави на той же курс навчання.

3) Заявник на стипендію повинен пред'явити навчальні документи, видані акредитованими / визнаними навчальними закладами, мають хороші результати в освіті, відповідно середній показник навчальних років не менше 7 (семи), що відповідає системі балів у Румунії або "Добре" "оцінка, як це стосується.

4) До 31 грудня року, в якому його було призначено, заявник на стипендію не перевищує 35 років - для бакалавра та магістрів та 45 років - для докторантури чи аспірантури.

Отримувачам стипендій надаються наступні засоби:

а) звільнення від сплати реєстраційних внесків, опрацювання файлу, за тестування навичок румунської мови, підтримки конкурсу на вступ до доктора та спеціальних іспитів на придатність;

б) фінансування витрат на навчання за підготовчий рік румунської мови;

в) фінансування витрат на навчання за фактичне навчання, але не більше тривалості університетського циклу, відповідно до наступної навчальної програми;

г) щомісячна стипендія для студентів, які навчаються на підготовчому році румунської мови;

д) надання щомісячної стипендії для студентів, які навчаються на бакалавраті, магістратурі, докторантурі відповідно до післявузівської освіти, в тому числі в галузі охорони здоров’я, але не довше тривалості шкільного / університетського циклу;

f) фінансування витрат на проживання в студентських гуртожитках за рахунок бюджету MER у межах виділеної дотації;

g) медична допомога у разі виникнення надзвичайних ситуацій у медико-хірургічній ситуації та захворювань з потенційною ендемоепідемією відповідно до чинного національного законодавства;

h) місцевий, наземний, морський та підземний транспорт, а також внутрішній автомобільний, залізничний та морський транспорт, на тих самих умовах, що й румунські студенти, відповідно до законодавчих положень.

 

Ці засоби надаються протягом усього періоду дослідження таким чином:

а) для студентів, які навчаються на підготовчому році румунської мови, під час її курсу;

б) для студентів, які навчаються на бакалавраті та магістратурах, протягом навчального року та під час законних відпусток, але не надаються під час літніх канікул.

Країна: США;

Дедлайн: 01.07.2020

Веб-сайт: felician.edu

 

Короткий опис:

Університет : Університет Фелікіана

Відділ : НС

Рівень курсу : Бакалаврат та аспірант

Нагороди : від 9 500 до 18 000 доларів

Режим доступу : Інтернет

Кількість нагород : НС

Громадянство : Інтернаціонал

Нагороду можна взяти у США

Країни, що мають право на участь : Усі національності

Прийнятний курс або предмети : Бакалаврат та аспірантура в багатьох предметних областях

Критерії, що приймаються : для того, щоб отримати право, кандидати повинні мати сертифікати середньої школи або ступінь бакалавра визнаного університету.

Як застосовувати:

Як подати заявку: Щоб подати заявку на здобуття премії, абітурієнтам потрібно прийняти вступ у бакалаврат чи аспірантуру на FU. Після зарахування заявники можуть подати заявку на отримання гранту.

Супровідні документи: Офіційні стенограми, тестові бали та особиста заява необхідні як частина заявки.

Вимоги до вступу: Для прийняття вступу кандидати повинні відповідати всім вимогам для вступу, і це залежить від курсу.

Мовна вимога: Студенти повинні продемонструвати, що вони мають хороший рівень писемної та розмовної англійської мови.

Переваги:

Переможці стипендій отримають суму від 9 500 до 18 000 доларів США за бакалаврат або випускник університету Фелікіан.

Країна: Англія;

Дедлайн: 01.07.2020

Веб-сайт: gla.ac.uk

 

Школа має на меті залучити академічно талановитих студентів з усього світу для вивчення студентської програми швидшого маршруту та надання їм інтелектуально вимогливої, дослідницької та галузевої освіти.

Щоб отримати право, кандидати повинні:

 • бути класифікованими як міжнародні з метою оплати;
 • влаштувати умовну або безумовну пропозицію для однієї відзнаки або інтегрованої програми магістратури швидшого маршруту в галузі обчислювальної техніки та програмної інженерії.

Освітні програми:

 • Наука обчислювальної техніки [BSc / MA / MA (SocSci) / MSci]
 • Інженерія програмного забезпечення [BSc / MSci]

Сума гранту: £ 5,000

Стипендія "Швидкий маршрут міжнародної майстерності" застосовується як автоматична знижка плати за навчання при реєстрації. Додаткова заявка не потрібна.

Країна: США;

Дедлайн: 15.07.2020

Веб-сайт: aum.edu

 

Розмір стипендії: 4000 доларів на рік (2000 доларів за кожний семестр осіннього та весняного семестрів)

Мінімальні вимоги до отримання до 4000 доларів на рік:

Першокурсник: середня школа середнього рівня 3,0 за шкалою 4,00 або один з наступних мовних тестових балів:

76 або вище на TOEFL IBT

540 або вище на TOEFL ITP АБО PBT

6.5 - IELTS

Студенти з переказу / обміну : середня оцінка балів (GPA) 3,0 за шкалою 4,00

Поточні студенти : 3,25 сукупне середнє бальне оцінювання в АУМ

Міжнародна стипендія АНДУ

Вартість: 2000 доларів на рік (1000 доларів за кожний семестр осіннього та весняного семестрів)

Мінімальні вимоги до отримання до 2 000 доларів США на рік:

Першокурсник: Середня школа середнього балу 2,75 за шкалою 4,00 або один із наступних мовних тестових балів:

68 або вище на TOEFL IBT

520 або вище на TOEFL ITP АБО PBT

6.0 - IELTS

Студенти з переказу / обміну : середній бал (GPA) 2,75 за шкалою 4,00

Поточні студенти : 3,00 сукупне середнє бальне оцінювання в АУМ