Для іноземного студента

Документи (перекладені українською), які необхідні для отримання запрошення на навчання:

 

1) переклад паспорта;

2) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що засвідчує його особу;

3) копії документа про попередню освіту з отриманими по навчальним   дисциплін оцінками (балами) або   академічної довідки;

4) заява встановленого зразка (Приклад 2, у додатку);

5) письмова згода на обробку персональних даних (Приклад 1, у додатку);

6) копії свідоцтва про закінчення мовної  підготовки (при наявності).

Завантажити додаток

 Навчально-науковий інститут нафти та газу

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
101 Екологія Екологія -
103 Науки про Землю - -
144 Теплоенергетика Теплоенергетика -
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірнича справа - -
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології

 Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація -
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
192 Будівництво і цивільна інженерія Будівництво і цивільна інженерія Будівництво і цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій -

 Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
131 Прикладна механіка Прикладна механіка -
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка -
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт -
113 Прикладна математика Прикладна математика -
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології -
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія -
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка

 Гуманітарний факультет

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
029 Інформаційне, бібліотечне та архівна справа Інформаційне, бібліотечне та архівна справа -
035 Філологія (Англійська мова. Переклад) - -
227 Фізична реабілітація - -

 Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
051 Економіка Економіка Економіка
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини -
071 Облік та оподаткування Облік та оподаткування -
072 Фінанси, банківська справа і страхування Фінанси, банківська справа і страхування -
073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг -
076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання, Вам може знадобитись проходження процедури визнання Ваших документів про освіту. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.

Завантажити додаткову інформацію

‚Апостилювання - це один з правових режимів визнання документів, які повинні використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернатива консульської легалізації та універсальна процедура підтвердження сили іноземних документів. На відміну від консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися не в одній, а в різних країнах.

 Якщо Ви вирушаєте в іншу країну на навчання, роботу або на постійне місце проживання, Вам можуть знадобитися документи про освіту, отримані в Україні. Для того щоб за кордоном Ваші документи були дійсними, вони повинні пройти консульську легалізацію або процедуру проставлення апостиля, якщо між нашими країнами немає угоди про скасування або спрощення процедури їх легалізації.

 В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції України та Міністерству закордонних справ України.

Завантажити додаткову інформацію

Підготовче відділення
(10 місяців)
Ступінь "Бакалавр"
(4 роки)
Ступінь "Магістр"
(1.5 роки)
Післядипломне навчання
(4 роки)

Інженерно-технічні:
28 000/25 200 UAH

Медико-біологія:
26000/23 400 UAH

Денна форма навчання:
44 500/41 200 UAH/рік

Заочна форма навчання:
38 000/34 200 UAH/рік

Денна форма навчання:
60 000/54 000 UAH/рік

92 000 UAH/рік

Завантажити додаткову інформацію

Наказ Про внесення змін до наказу МОН України від 01 листопада 2013 року №1541

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 №1541

Для зарахування в Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка іноземець подає такі документи:

1) оригінал і ксерокопія запрошення на навчання в Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (або оригінал листа невозражением іншого навчального закладу України, на запрошення якого іноземний громадянин прибув на навчання в Україну);

2) анкета встановленого зразка (заповнюється в університеті);

3) заяву встановленого зразка (заповнюється в університеті);

4) дійсний закордонний паспорт з візою типу "Д" і ксерокопія всіх заповнених сторінок паспорта в 3-х примірниках;

5) нотаріально завірений переклад закордонного паспорта на українську мову (його оригінал і 3 ксерокопії);

6) оригінал документа про повну загальну середню освіту або базову вищу освіту, а також додатки до документа про освіту, що містить інформацію про успішність з навчальних дисциплін;

7) нотаріально завірений переклад документа про освіту та додатка до нього (оригінал і ксерокопія);

8) при наявності сертифікат про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян вищих навчальних закладів України та його ксерокопія;

9) оригінал свідоцтва про народження та його нотаріально завірений переклад (оригінал і ксерокопія);

10) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну;

11) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції та СНІДу, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну;

12) договір добровільного медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України;

13) договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення іноземного громадянина з території України;

14) копія зворотного квитка з відкритою датою повернення на батьківщину;

15) 12 фотографій розміром 35 х 45 мм;

16) копію удостовереніязагранічного українця (за наявності).

Документи (перекладені на українську мову), які необхідні для отримання запрошення на навчання:

1) переклад паспорта;

2) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що засвідчує його особу;

3) копії документа про попередню освіту з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

4) копії документа за результатами незалежного тестування (при наявності);

5) письмової згоди на обробку персональних даних;

6) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (при наявності).

 

Інформація

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за №2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України щодо справжності виданих запрошень для в'їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що видаються навчальними закладами іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі Міністерства освіти і науки України. Використовувані при здійсненні реєстрації запрошень персональні дані іноземного абітурієнта, які включені в затверджену законодавством форму Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення до облікової бази даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки запрошеному на навчання в Україну іноземцю.

Згода (pdf)

10 навчальних корпусів; 65 навчальних та науково-дослідних лабораторій, оснащених повномасштабної обладнання; доступ до мережі Інтернет через безпровідну систему зв'язку Wi-Fi в навчальних корпусах; Комп'ютеризована науково-технічна бібліотека (500 тисяч примірників підручників); 5 читальних залів на 500 місць.

Лабораторна база включає в себе унікальний навчально-досліджувальний комплекс на базі нафто-газового полігону. Також в університеті діє Мережева академія CISCO, центр навчання Delcam Plc. (Велика Британія). Існує Центр мовної підготовки для підвищення знань викладачів та студентів з іноземних мов.

ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ:

кампус із 5 гуртожитків, з доступом до мережі Інтернет; їдальня, кафе; студентський санаторій; медичний центр; 2 спортивних зали; стадіон; 2 майданчики зі штучник покриттям; навчально - оздоровчий комплекс.

Створено окремий центр культури і студентської творчості, куди входить студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, театральна студія, танцювальні та вокальні колективи.

Загальна інформація: http://enic.in.ua/index.php/ua/zrazky-osvitnih-dokumentiv/opys-dokumentiv-pro-vo

 

Нормативно-правова база:

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15

6. Лист Українського державного центру міжнародної освіти МОН від 27.05.2016 р. № 84

 

Апостиль та визнання документів про освіту:

МОН: http://mon.gov.ua/activity/poslugi/apostil/apostil1.html

ДП «Інформаційно-іміджевий центр»: http://apostille.in.ua/ua/pro-apostil-ua

 

Список необхідних документів для підтвердження документа про освіту в Туркменістані

1. Заява про підтвердження - (підтверджувальний лист Міністерства Туркменістану, галузевих організацій про направлення на навчання в закордонні країни, заява про підтвердження громадян Туркменістану, які навчаються в зарубіжних країна, в приватному порядку) - у 2 примірниках;

2. Анкетні дані затвердженого зразка - в 2-х примірниках;

3. Довідка* про:

- Накази про прийняття та закінчення університету;

- Здійснення денного навчання в період навчального процесу;

- Нормативний термін навчального процесу за спеціальністю при денному навчанні;

- Серію, номер та дату видачі диплома.

*Довідка повинна бути написана на бланку університету, затверджена підписом керівника і гербовою печаткою. Довідка переведена на туркменську мову - в 2-х примірниках.

4. Копія диплома, переведена на туркменську мову і завірена нотаріально в 2-х примірниках;

5. Копія додатка до диплому із зазначенням навчальних предметів, об'ємом навчального процесу і оцінками по кожному предмету, переведена на туркменську мову і нотаріально завірена - 2 примірники;

6. Копія паспорта (і закордонного) громадянина Туркменістану (всі сторінки) - в 2-х примірниках.

7. Папка з файлами.

При подачі документів необхідно пред'явити оригінали всіх документів.

За необхідності комісія Міністерства освіти Туркменістану має право вимагати від громадян Туркменістану уточнення відомостей про навчання за кордоном.

1 ТОВ "Африканські освітні зв'язки" LLC "African Educational Network"
2 ПП "Алсафір" PE "Alsafir"
3 ТОВ "Стар Едюкейшн Консалт Юкрейн" LLC "Star Education Consult Ukraine"
4 ТОВ "Європейський міжнародний освітній центр" LLC "European International Educational Centre"
5 ФОП Маллі Хуссейн IE "Malli Hussein"
6 ФОП Халаф Набіль Ібрахім IE Khalaf Nabeel Ibrahim
7 ТОВ "Британсько-Українське Міжнародне агенство освіти" LLC "British-Ukrainian International Agency for Education"
8 ПП "Хасан Амір Хуссейн"  
9 ТОВ "Дельта центр" LCC "Delta-centr"
10 ТОВ "Джерело освіти" LLC "Source of Education"
11 ТОВ "ДРІМ СТАДІ" LCC "Dream Study"
12 ФОП ШОУР ЮСІФ КАМАЛ IE Shour Yusif Kamal
13 ТОВ "Гранд Стадіс" LLC "Grand Studies"
14 ТОВ Емейзінг Йоло Едюкейшн Консалтс" LLC "Amazing Yolo Educational Consults"
15 ФОП Каджі Тіам Апполінер IE Kadji Tiam Appoliner
16 ТОВ "Адванта" LLC "Advanta"
17 ФОП Ободо Іфеаниічукву Джошуа IE Odobo Ifeanyichukwu Joshua
18 ТОВ "Проект та реконструкція" LLC "Project and Reconstruction"
19 ТОВ "Укрзон" LLC "Ukrzone"
20 ФОП Кайсон Марк IE Kaison Mark