Для іноземного студента

Писати потрібно на електронну адресу foreigners.pntu.invitations@gmail.com. У відповідь на Ваш запит ми надішлемо зразок заяви та зразок згоди на обробку персональних даних.

Документи, необхідні для отримання запрошення на навчання:

1) Паспорт (перша сторінка);

2) Документ про освіту, оціночна довідка або академічна довідка;

3) Заявка встановленого зразка та селфі з нею (зразок можна отримати на електронну пошту після Вашої заявки);

4) Згода на обробку персональних даних та селфі з ними (зразок можна отримати на електронну пошту після вашої заявки).

Фірми-агенти повинні укласти договір на отримання запрошення. Для укладення договору між фірмами-агентами та Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» необхідно надати наступні документи:

 • копії установчих документів (установчий акт, статут, засновницький договір, положення тощо) юридичної особи з відповідним видом діяльності, яка дає право здійснювати набір на навчання;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців);
 • копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізована в установленому порядку (для іноземних юридичних осіб);
 • копія документа, що підтверджує повноваження резидента діяти від імені нерезидента (наприклад, укладати договори від імені нерезидента), що тягнуть за собою цивільні права та обов'язки нерезидента;
 • довідка банку про наявність рахунків;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копія наказу про призначення осіб, відповідальних за надання послуг з підбору персоналу, кандидатами на навчання та документи, що підтверджують компетентність таких осіб.

Апостиль, що це таке?

Апостилювання – це один із правових режимів визнання юридичної чинності українських документів, які мають використовуватися за кордоном. Апостиль виник як альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних документів. На відміну від консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися в різних країнах, а не в одній.

Якщо Ви вирушаєте до іншої країни на навчання, роботу або на постійне місце проживання, то Вам можуть знадобитися документи про освіту, яку Ви отримали в Україні. Для того, аби за кордоном Ваші документи були чинними, вони мають пройти консульську легалізацію або процедуру проставлення апостиля, якщо між нашими країнами немає угоди про відміну або спрощення процедури їх легалізації.

Які органи в Україні уповноважені проставляти апостиль?

В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Міністерство освіти і науки України уповноважене ставити апостиль на офіційних документах, що стосуються сфери освіти і науки.

Міністерство юстиції України проставляє апостиль на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

Міністерство закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

Що засвідчує апостиль?

Апостиль засвідчує достовірність підпису особи, яка підписала документ, а також автентичність печатки чи штампа, яким його скріплено.

Як виглядає документ із апостилем?

Апостиль – це штамп розміром не менше 10х10 см, що проставляється або на документі, або на окремому спеціальному аркуші, який прошивається разом із документом.

На які документи проставляється апостиль Міністерством освіти і науки України?

Міністерство освіти і науки України проставляє апостиль на документах про освіту або вчені ступені, видані навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями. Такими документами є атестати, дипломи і додатки до них, довідки і навчальні плани, сертифікати і посвідчення про підвищення кваліфікації, дипломи про присвоєння вчених звань тощо. Детальніше дивіться у Переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Зверніть, будь ласка, увагу: документи повинні відповідати державному зразку, прийнятому на території України на час видачі документа.

Апостиль проставляється тільки на оригіналах документів про освіту. Копії для проставлення апостиля не приймаються.

Крім того, документ не буде прийнятий для роботи у випадку, якщо:

 • документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Гаазької Конвенції або є учасницею Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;
 • текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;
 • документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через засоби факсимільного зв'язку;
 • у документі є незастережні виправлення або дописки;
 • до повноважень Міністерства освіти і науки України не входить проставлення апостиля на цьому документі;
 • документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка не містить підпису ректора або проректора та не завірений гербовою печаткою;
 • якщо Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів, щоб підтвердити факт видачі документа про освіту;
 • якщо підпис на документі не відповідає зазначеним посаді, прізвищу, імені, по батькові керівника освітнього закладу чи установи.

Контакти:

Адреса Центра: вул. В. Чорновола, 25, м. Київ, 01135

Поштова адреса: 01135, Україна, м. Київ, а/с 147

Тел.: +38 044 484 64 45; +38 044 484 64 95

E-mail: centre@apostille.in.ua

Консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. При цьому консул не несе відповідальності за зміст документа.

Легалізація документа в установленому порядку дає йому право на існування в міжнародному обігу.

Документи, які не підлягають легалізації:

 • документи й акти, які суперечать законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян;
 • оригінали, копії та фотокопії паспортів, військових квитків, трудових книжок, документів, що мають характер листування, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчення водія, посвідчення особи, нормативно-правові акти та роз'яснення щодо їх застосування;
 • документи, видані органами та посадовими особами з перевищенням їх повноважень.

У разі виникнення сумнівів щодо відповідності поданих документів законодавству України або країни перебування консульська посадова особа має право звернутися до компетентних органів відповідної держави або до відповідних органів в Україні за офіційним роз’ясненням.

При подачі офіційних документів для консульської легалізації:

 • фізичні особи подають документ, що посвідчує особу, та заяву про консульську легалізацію;
 • юридичні особи подають лист-звернення для консульської легалізації.

За консульську легалізацію стягується консульський збір.

Оригінали документів про освіту міжнародного зразка легалізуються з додатком листа-адреси вищого навчального закладу, який видав документи, засвідченого в міністерстві, що здійснює підпорядкування відповідного навчального закладу;

Після легалізації в консульському відділі офіційні документи повинні бути завірені дипломатичним представництвом країни, де вони будуть використовуватися.

Департамент консульської служби здійснює легалізацію офіційних документів, крім документів комерційного характеру, складених і засвідчених на території іноземних держав органами державної влади, уповноваженими підтверджувати їх дійсність, і призначених для використання в Україні за умови засвідчення їх Міністерством закордонних справ та його органом. дипломатичне представництво в Україні. в установленому порядку.

Важливо:

Консульський збір за легалізацію у звичайному порядку (5 робочих днів і більше) сплачується безпосередньо в офісі банку, розташованому в Міністерстві закордонних справ України, після подання документів, що підлягають легалізації:

150 грн для документів приватних осіб;

450 грн за документи юридичних осіб.

У разі легалізації в терміновому порядку (до 5 робочих днів) сплачується подвійний консульський збір.

Тарифи на консульський збір встановлюються відповідно до Положення про консульський збір України.

Адреса Департаменту консульської служби МЗС: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2; (2-й хол Дипломатичної Академії).

Телефон: +38 (044) 238-16-69, (факс: 238-16-69),

Електронна адреса: cons_vld@mfa.gov.ua.

Про визнання

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання, Вам може знадобитись проходження процедури визнання Ваших документів про освіту. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.

Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:

1. Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа.

2. Якщо Ви надаєте легалізовані документи зі штампом «Апостиль» чи консульською легалізацією, то цього достатньо, аби підтвердити автентичність документів. Отже, вони не потребуватимуть перевірки факту їх видачі, що значно прискорить процедуру визнання. Але у Вас є вибір: Ви можете засвідчити свої документи відповідно до міжнародного права або доручити їх перевірку співробітникам Центру.

3. Перевірку офіційного визнання закладу освіти, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію закладу освіти та ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.

Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівнів системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій за відповідними спеціальностями).

Порівняльний аналіз навчальних програм - це співставлення навчальних програм за змістом і обсягом, яке проводиться закладом освіти України, акредитованим за такою ж спеціальністю, що зазначено в дипломі заявника. Якщо така спеціальність в Україні відсутня, то обирається найбільш близька з існуючих.

Для країн, з якими Україною укладено міжнародні угоди, що встановлюють еквівалентність документів про освіту та вчені звання, визначення освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі відповідних міжнародних угод. Такі міжнародні угоди спрощують процедуру визнання, але не відміняють її.

Результатом процедури визнання може бути:

1. Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.

Якщо для визнання кваліфікації власника документів про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні), заявнику направляється відповідне повідомлення.

У такому випадку власник документів про освіту має скласти екзамени за вказаними експертами навчальнимим дисциплінами. Він самостійно обирає заклад вищої освіти для проходження тестування, після чого співробітники Центру допоможуть організувати екзаменування в обраному закладі освіти. Терміни процедури визнання документів у такому разі подовжуються до отримання Центром позитивних результатів тестування.

2. Відмова у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення зі зазначенням підстав прийняття такого рішення.

У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих закладом освіти іншої держави, на продовження освіти або на працевлаштування за фахом в Україні.

Повністю припинено освітню співпрацю з країною-агресором. Міжнародні угоди з рф про визнання документів про освіту розірвано.

Розпочавши безпрецедентну жорстоку повномасштабну агресію проти України, російська федерація перетнула межу, за якою немає і не може бути ніяких стосунків з цивілізованим світом. Освіта і наука, як головні надбання цивілізації, знаходяться поза цією межею, отже Україна і весь цивілізований світ крок за кроком ухвалюють незворотні рішення про повне припинення будь-яких взаємин і співпраці з країною-агресором, в тому числі у галузі освіти і науки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року «Про денонсацію Угод в галузі освіти та науки з російською федерацією», припинено дію таких документів:

 • Угода між Урядом України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, вчинена в місті Москва 26 липня 1995 року;
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання, вчинена в місті Москва 26 травня 2000 року;
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчинена в Харкові 21 червня 2002 року.

Отже, жодні правові підстави для співпраці між Україною і країною-агресором в галузі культури, освіти і науки, взаємного визнання документів про освіту і вчених звань, виданих і присуджених російською федерацією, атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації - відсутні, так само як і перспективи налагодження співпраці у межах виконання двосторонніх угод.

Денонсовано міжурядові угоди про взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту та вчені звання між Україною та республікою білорусь.

Послідовним кроком після повного припинення двосторонньої співпраці з російською федерацією стала денонсація всіх міжнародних угод із країною, яка підтримує агресора. Освітня, наукова і культурна сфери не становлять винятку.

9 квітня 2022 року, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії міжнародних договорів у галузі освіти та науки з республікою білорусь. Зокрема денонсовано такі міжнародні документи:

 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання;
 • Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • Договір між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі науки та технологій.

Підтримка безпрецедентної широкомасштабної війни російської федерації проти України республікою білорусь унеможливлює дію цих, та будь яких інших угод зі спільниками ворога нашої держави і усього цивілізованого світу.

Контакти:

Адреса Центра: вул. В. Чорновола, 25, м. Київ, 01135

Поштова адреса: 01135, Україна, м. Київ, а/с 147

Тел.: +38 044 486 20 43, +38 044 486 25 43

E-mail: centre@naric.in.ua

Для вступу на аспірантуру Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» іноземцю необхідно подати такі документи:

 1. оригінал та ксерокопія запрошення на навчання в Університеті (або оригінал листа-незаперечення іншого навчального закладу України, на запрошення якого іноземець прибув на навчання в Україну);
 2. анкету встановленого зразка (заповнюється в Університеті);
 3. заяву встановленого зразка (заповнюється в Університеті);
 4. дійсний закордонний паспорт з візою типу "Д" і ксерокопія всіх заповнених сторінок паспорта, для країн з безвізовим режимом - копії всіх сторінок паспорта, в 3-х примірниках;
 5. нотаріально завірений переклад закордонного паспорта з усіх мов його написання українською мовою (його оригінал і 3 ксерокопії);
 6. оригінал документа про повну загальну середню освіту або базову вищу освіту, а також додатки до документа про освіту, що містить інформацію про успішність з навчальних дисциплін. Освітні документи мають бути апостильовані та легалізовані відповідно до чинного законодавство;
 7. нотаріально завірений переклад документа про освіту та додатка до нього українською мовою (оригінал та ксерокопія);
 8. при наявності сертифікат про закінчення підготовчого відділення для іноземців вищих навчальних закладів України та його ксерокопія;
 9. медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну, та його нотаріально завірений переклад українською мовою;
 10. медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції та СНІДу, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну, та його нотаріально завірений переклад українською мовою;
 11. договір добровільного медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України (оформляється на території України);
 12. договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення іноземця з території України (оформляється на території України);
 13. 12 фотографій розміром 3,5 х 4,5 см.

Інформація про вартість навчання:

денна форма – 91200 грн. на рік,

заочна форма – 77800 грн. на рік;

Перелік галузей знань і спеціальностей для вступу на здобуття наукового ступеня PhD:

Навчально-науковий інститут нафти і газу:

 • 183 Технологія захисту навколишнього середовища;
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології;

Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою:

 • 191 Архітектура та містобудування;
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія;

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки:

 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка;

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та права:

 • 051 Економіка;
 • 073 Менеджмент;
 • 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність.

Щоб отримати додаткову інформацію, зв’яжіться з нами foreignerscenter.nupp@gmail.com, (0532)-60-87-39, +380 99 73 58 689.

 Навчально-науковий інститут нафти та газу

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
101 Екологія Екологія -
103 Науки про Землю - -
144 Теплоенергетика Теплоенергетика -
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірнича справа - -
185 Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології Нафтогазова інженерія та технології

 Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація -
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
192 Будівництво і цивільна інженерія Будівництво і цивільна інженерія Будівництво і цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій -

 Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
131 Прикладна механіка Прикладна механіка -
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка -
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт -
113 Прикладна математика Прикладна математика -
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерні науки та інформаційні технології -
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія -
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка

 Гуманітарний факультет

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
029 Інформаційне, бібліотечне та архівна справа Інформаційне, бібліотечне та архівна справа -
035 Філологія (Англійська мова. Переклад) - -
227 Фізична реабілітація - -

 Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права

# Бакалавр Магістр Доктор філософії
051 Економіка Економіка Економіка
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини -
071 Облік та оподаткування Облік та оподаткування -
072 Фінанси, банківська справа і страхування Фінанси, банківська справа і страхування -
073 Менеджмент Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг -
076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

У структурі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» функціонує навчально-наукового центру по роботі зі студентами та обдарованою молоддю, де працює підготовче відділення для іноземних громадян. З 1 вересня 2004 року функціонує підготовче відділення, яке сьогодні успішно закінчили понад 700 іноземних громадян із майже 40 країн світу. Вони представляють усе національне розмаїття світу, чиї традиції, звичаї, вірування, релігія відрізняються від української культури. Майже всі випускники продовжили навчання в нашому університеті та інших навчальних закладах України, здобули ступінь бакалавра та магістра. Підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» здійснюється за такими напрямами:

 • інженерно-технічний;
 • інженерно-економічний;
 • медико-біологічні;
 • гуманітарний;
 • мовні курси.

На підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та навчання загальноосвітніх предметів з метою успішного навчання в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та інших вищих навчальних закладах України. Усі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами. Навчальний процес на підготовчому відділенні включає аудиторні, практичні заняття, самостійну роботу студентів, індивідуальні заняття, щотижневі консультації.

Дисципліни за якими проводяться заняття:

 • українська мова;
 • іноземна мова;
 • математика;
 • фізика;
 • біологія;
 • хімія;
 • комп'ютерна наука;
 • малювання;
 • країнознавство;
 • економіка.

Початок навчання - 1 вересня поточного року в залежності від набору груп і здійснюється протягом календарного року. Після закінчення навчання на підготовчому відділенні слухачі отримують сертифікат державного зразка. На підготовче відділення приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання чи постійне проживання в Україну і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров’я можуть навчатися у ВНЗ та проживати в кліматичних умовах України. Для вступу на підготовче відділення іноземні громадяни звертаються до відділу «Деканат по роботі з іноземними студентами» (каб. 121, центральний корпус, 1 поверх), (0532)-60-87-39.

Підготовче відділення
(7 місяців / 10 місяців)
Ступінь "Бакалавр"
(4 роки)
Ступінь "Магістр"
(1.5 роки)

Інженерно-технічні:
25 000 / 32 000 UAH

Медико-біологія:
22 000 / 30 000 UAH

Денна форма навчання:
55 000 UAH/рік

Заочна форма навчання:
50 000 UAH/рік

Денна форма навчання:
65 000 UAH/рік

Заочна форма навчання:
60 000 UAH/рік

Наказ Про внесення змін до наказу МОН України від 01 листопада 2013 року №1541

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 №1541

Для зарахування в Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" іноземець подає такі документи:

1) оригінал і ксерокопія запрошення на навчання в Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" (або оригінал листа невозражением іншого навчального закладу України, на запрошення якого іноземний громадянин прибув на навчання в Україну);

2) анкета встановленого зразка (заповнюється в університеті);

3) заяву встановленого зразка (заповнюється в університеті);

4) дійсний закордонний паспорт з візою типу "Д" і ксерокопія всіх заповнених сторінок паспорта в 3-х примірниках;

5) нотаріально завірений переклад закордонного паспорта на українську мову (його оригінал і 3 ксерокопії);

6) оригінал документа про повну загальну середню освіту або базову вищу освіту, а також додатки до документа про освіту, що містить інформацію про успішність з навчальних дисциплін;

7) нотаріально завірений переклад документа про освіту та додатка до нього (оригінал і ксерокопія);

8) при наявності сертифікат про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян вищих навчальних закладів України та його ксерокопія;

9) оригінал свідоцтва про народження та його нотаріально завірений переклад (оригінал і ксерокопія);

10) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну;

11) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції та СНІДу, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дати в'їзду на навчання в Україну;

12) договір добровільного медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають на території України;

13) договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про видворення іноземного громадянина з території України;

14) копія зворотного квитка з відкритою датою повернення на батьківщину;

15) 12 фотографій розміром 35 х 45 мм;

16) копію удостовереніязагранічного українця (за наявності).

Документи (перекладені на українську мову), які необхідні для отримання запрошення на навчання:

1) переклад паспорта;

2) копії паспортного документа іноземця або іншого документа, що засвідчує його особу;

3) копії документа про попередню освіту з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

4) копії документа за результатами незалежного тестування (при наявності);

5) письмової згоди на обробку персональних даних;

6) копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (при наявності).

Інформація

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти» Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 за №2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України щодо справжності виданих запрошень для в'їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що видаються навчальними закладами іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі Міністерства освіти і науки України. Використовувані при здійсненні реєстрації запрошень персональні дані іноземного абітурієнта, які включені в затверджену законодавством форму Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення до облікової бази даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки запрошеному на навчання в Україну іноземцю.

Згода (pdf)

10 навчальних корпусів; 65 навчальних та науково-дослідних лабораторій, оснащених повномасштабної обладнання; доступ до мережі Інтернет через безпровідну систему зв'язку Wi-Fi в навчальних корпусах; Комп'ютеризована науково-технічна бібліотека (500 тисяч примірників підручників); 5 читальних залів на 500 місць.

Лабораторна база включає в себе унікальний навчально-досліджувальний комплекс на базі нафто-газового полігону. Також в університеті діє Мережева академія CISCO, центр навчання Delcam Plc. (Велика Британія). Існує Центр мовної підготовки для підвищення знань викладачів та студентів з іноземних мов.

ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ:

кампус із 5 гуртожитків, з доступом до мережі Інтернет; їдальня, кафе; студентський санаторій; медичний центр; 2 спортивних зали; стадіон; 2 майданчики зі штучник покриттям; навчально - оздоровчий комплекс.

Створено окремий центр культури і студентської творчості, куди входить студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, театральна студія, танцювальні та вокальні колективи.

Загальна інформація: http://enic.in.ua/index.php/ua/zrazky-osvitnih-dokumentiv/opys-dokumentiv-pro-vo

 

Нормативно-правова база:

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15

6. Лист Українського державного центру міжнародної освіти МОН від 27.05.2016 р. № 84

 

Апостиль та визнання документів про освіту:

МОН: http://mon.gov.ua/activity/poslugi/apostil/apostil1.html

ДП «Інформаційно-іміджевий центр»: http://apostille.in.ua/ua/pro-apostil-ua

 

Список необхідних документів для підтвердження документа про освіту в Туркменістані

1. Заява про підтвердження - (підтверджувальний лист Міністерства Туркменістану, галузевих організацій про направлення на навчання в закордонні країни, заява про підтвердження громадян Туркменістану, які навчаються в зарубіжних країна, в приватному порядку) - у 2 примірниках;

2. Анкетні дані затвердженого зразка - в 2-х примірниках;

3. Довідка* про:

- Накази про прийняття та закінчення університету;

- Здійснення денного навчання в період навчального процесу;

- Нормативний термін навчального процесу за спеціальністю при денному навчанні;

- Серію, номер та дату видачі диплома.

*Довідка повинна бути написана на бланку університету, затверджена підписом керівника і гербовою печаткою. Довідка переведена на туркменську мову - в 2-х примірниках.

4. Копія диплома, переведена на туркменську мову і завірена нотаріально в 2-х примірниках;

5. Копія додатка до диплому із зазначенням навчальних предметів, об'ємом навчального процесу і оцінками по кожному предмету, переведена на туркменську мову і нотаріально завірена - 2 примірники;

6. Копія паспорта (і закордонного) громадянина Туркменістану (всі сторінки) - в 2-х примірниках.

7. Папка з файлами.

При подачі документів необхідно пред'явити оригінали всіх документів.

За необхідності комісія Міністерства освіти Туркменістану має право вимагати від громадян Туркменістану уточнення відомостей про навчання за кордоном.

 1. Ханчжоу Дін'їн Закордонних освітніх послуг Ко. Лтд (Hangzhou Dingying Foreign Educational Services Co., Ltd);
 2. Zhejiang Xipei Education Technology Co. Ltd;
 3. Ingek BC LLC;
 4. Центр вступу та супроводження навчання іноземних студентів в Україні (Centre D’affiliation Et Suivi Des Etudiants Etrangers En Ukraine);
 5. Мо Едюкейшн Сервісе ЛТД (More Education Services Limited);
 6. IE Kadzhi Tiam Appdiner;
 7. K.S.B. Holding.