Aptis

Науково-педагогічні, наукові працівники, аспіранти та студенти університету мають можливість пройти тестування та отримати міжнародний сертифікат про рівень володіння англійською мовою APTIS.

Тест призначений для оцінювання всіх чотирьох мовних навичок – читання, письма, розуміння мови на слух (аудіюванні) та говоріння – за  шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR).

Aptis складається на комп’ютері, що також стосується модуля говоріння, але оцінює модулі «Говоріння» та «Письмо» команда спеціально підготовлених екзаменаторів. 

Тестування проводиться на базі університету представниками Британської Ради в Україні відповідно до угоди про співпрацю між Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та Британською Радою в Україні.

Більш детально про структуру тесту можна дізнатися на сайті партнера та у відділі міжнародного співробітництва Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»